Privacy Statement

Absoluta BV hecht waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze website absoluta.nl en de bezoekers die toegang hebben tot onze website. Door het bezoeken en/of bestellen van diensten op absoluta.nl gaat u akkoord met, en voor zover vereist geeft u toestemming voor de verwerking, het gebruik en de overdracht van uw gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

1. INFORMATIEVERWERKING

1.1 Indien u absoluta.nl bezoekt of een bestelling doet, zal u gevraagd worden om informatie over uzelf, waaronder uw naam, emailadres, bedrijfsnaam en uw adresgegevens te delen. Deze gegevens zullen we uitsluitend gebruiken voor het correct verwerken van de door u geplaatste order.

2. GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

2.1 Uw gegevens stellen ons in staat om u toegang te verschaffen tot de relevante onderdelen van absoluta.nl en om de door u gevraagde diensten te leveren. Dit stelt ons in staat om u of uw organisatie facturen te sturen en om contact met u op te nemen voor zover dat nodig is met betrekking tot onze diensten.

2.2 We kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over uw mening over onze diensten en om u te informeren over belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen met betrekking tot absoluta.nl of onze diensten.

3. OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

3.1. De informatie die u ons verstrekt, zal worden opgeslagen op onze servers.

3.2. Daarnaast kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verstrekken aan "Partner Leveranciers" waar u uw bestelling heeft geplaatst. Door het toezenden van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met deze opslag of verwerking. absoluta.nl zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

3.3. Wij zullen de verstrekte data voor geen andere doeleinden gebruiken dan uitsluitend de verwerking van de orders.

3.4. Uw gegevens zullen nimmer niet aan derden worden verstrekt m.u.v. van de in 3.2 genoemde leveranciers.

4. BEVEILIGING EN GEGEVENSBEWARING

4.1. Wij nemen stappen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies en onvoorziene vernietiging of beschadiging. Wij zullen uw gegevens een redelijke periode bewaren of zo lang als de wet dat vereist.

4.2. Indien u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u de toegang krijgt tot bepaalde delen van absoluta.nl bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. We adviseren u dit wachtwoord met niemand te delen.

4.3. Helaas is de overdracht van gegevens via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw informatie te beschermen kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u hebt doorgegeven aan absoluta.nl niet garanderen. Het overdragen van gegevens gebeurt op eigen risico. Als wij eenmaal uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidskenmerken gebruiken om te proberen onbevoegde toegang te voorkomen.

5. TOEGANG EN UPDATEN

U heeft het recht de informatie, die wij van u hebben te zien ("Toegangsverzoek") en ons te verzoeken wijzigingen aan te brengen om te verzekeren dat deze gegevens juist en up-to-date zijn. Als u dit wenst te doen, neem dan contact op via de contactgegevens zoals hieronder uiteengezet.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Iedere wijziging van ons Privacybeleid zal worden gepost op absoluta.nl en, in voorkomend geval, door middel van een e-mailmelding.

7. CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens zijn welkom en kunnen worden verzonden naar info@absoluta.nl.